Aile Dizimi

01. Aile Dizimi Yöntemi Nedir?

Aile Dizimi Yöntemi
Aile Dizlimi Yöntemi

Aile Dizimi Yöntemi Nedir? KökenAile Açılımı yöntemi için de kullanılan Aile Dizlimi ya da Aile Takımyıldızı Terapisi

Aile dizimi yöntemi, bir terapistin danışanın aile geçmişi, dinamikleri ve olası işlevsiz kalıpları hakkında içgörü ve bilgi edinmek için kullanabileceği terapötik bir müdahaledir. Alman terapist Bert Hellinger, bu müdahaleyi Gestalt terapisinin bileşenlerine, psikodinamik terapiye ve diğer eklektik etkilere dayanarak geliştirdi.

Aile dizimi yöntemini kullanırken, terapist, danışanın kaygılarıyla ilgili dinamikleri harekete geçirmek için danışanı ile ilişkisi olmayan kişileri çeşitli aile üyelerinin rollerini üstlenir.

Bu teknik, bir dışavurumcu terapi biçimi olarak kabul edilir ve amaç, danışanın bir endişeyi aşmasına veya bir çatışmaya daha iyi bir iç görü geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Aile Takımyıldızı Türleri

Geleneksel bir aile takımyıldızı, Danışanın aile üyelerini temsil edecek insanları içerdiğinden, genellikle bir grup ortamında yapılır. Grup üyeleri sırayla ana danışan olabilir ve birbirlerinin aile üyelerini temsil edebilir.

Grup Senası

Terapist, aile üyelerinin duruşunu, pozisyonunu ve sözlerini yönlendirir, ancak bazen aktivite çok az konuşmayı içerir. Danışan, takımyıldızdaki akrabalarıyla doğrudan etkileşime girebilir veya bir kenara çekilip etkileşimlerin gelişmesini izleyebilir.

Bireysel Seans

Aile takımyıldızı bireysel olarak da yapılabilir. Danışan, çeşitli aile üyelerini temsil etmek için oyuncaklar, heykelcikler, kum veya başka bir yaratıcı etkileyici terapi tekniği kullanabilir. Benzer şekilde, aile ağaçlarını çizmek ve aile içindeki çeşitli dinamikleri belirtmek için sanat terapisi tekniklerini kullanabilirler.

Bireysel aile kümeleri, danışanın diğer fiziksel insanlarla aile etkileşimlerini canlandırmasına izin vermez, ancak terapist ve danışan, ilişkilerin haritasını çıkarmak ve kalıpları fark etmek için daha uzun bir süre boyunca birlikte çalışabilir. Bireysel seans daha önce grup senasına katılmış kişilerde daha etkin bir şekilde kullanılabilir. Grup seansı hem daha iyi sonuçlar verir hem de süresi daha kısadır. Bu nedenle bireysel seansları özel durumlar dışında yapmayı tercih etmiyoruz.

Ek olarak, bazı Danışanlar grup ortamına katılma konusunda kendilerini rahat hissetmeyebilir. Her iki seçenek de Danışanın ailesine iç görü sağlamada faydalı olabilir.

Aile Dizimi Terapisinde Teknikler

Grup ortamında, terapistler genellikle aile dizimi yöntemi uygulamak için gruptaki diğer insanlarla drama terapisini kullanır. Danışan, iç görü kazanmak için üyeler arasındaki etkileşimleri gerçek zamanlı olarak gözlemleyebilir veya bir yüzleşme uygulamak ya da geçmiş bir travmayı ele almak için grup üyeleriyle rol dağıtımı etkileşimlerini kullanabilir. Bu tür bir rol yapma, bir psikodrama biçimi olarak kabul edilir.

Bireysel aile takımyıldızları, aile üyelerini temsil etmek için çizim, boyama veya nesneleri kullanmayı içerebilir. Terapist kendi gözlemlerine dikkat çekebilir ve danışanı daha önce düşünmediği kalıpları ve ilişkileri aramaya teşvik edecektir.

Bu kalıpların keşfedilmesi, danışanın kendisi ve ailesinin çeşitli üyeleri arasındaki bağlantıların yanı sıra, nesiller arası travma ve ruh sağlığı, ilişkilerle ilgili nesiller arası kalıpların farkına varmasını sağlayabilir.

Aile Takımyıldızları Hangi Konularda Yardımcı Olabilir?

  • Bir terapist, bir dizi mevcut endişe için bir aile dizimi yöntemi önerebilir ve bir Danışan, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı aile dizimi yöntemi uygulamayı düşünmeye karar verebilir:
  • Danışan, kendi ailesinden öğrendiği dinamiklerle ilgili olabilecek ilişkilerinde işlevsiz veya zararlı kalıpları kırmak istiyor.
  • Bir çift, birbirlerinin geçmişini ve köken ailelerinin ilişkiye getirdiklerini nasıl etkilediğini daha iyi anlamak ister.
  • Danışan, çocukluğundan beri ölen, ulaşılamayan veya temas kurmaktan kendini güvende hissetmeyen bir istismarcıyla yüzleşmek ister.
  • Danışan, çocukluğundan kalma kalıpların zihinsel sağlıklarını nasıl etkilemeye devam ettiğine dair fikir edinme.

Aile takımyıldızları belirli teşhisler için endike değildir, ancak çocukluk çağı travmasının üstesinden gelmek için mücadele edenler, bir akrabanın ölümünden sonra karmaşık duygular yaşayanlar veya sorunlu aile dinamiklerinin diğer çeşitli etkileri için faydalı olabilirler.

Aile Takımyıldızlarının Faydaları

  • Aile dizimi yöntemini kullanan danışanlar bu müdahalenin ardından katarsis yaşayabilirler çünkü bu onların çatışma, travma ve zorlu geçmiş deneyimlerle güvenli bir ortamda çalışmalarına olanak sağlamıştır.
  • Aile dizimi, danışanın dikkatini daha önce dikkate almadıkları kalıplara ve dinamiklere çektiği için, muhtemelen davranışlarına ilişkin gelişmiş bir iç görü geliştireceklerdir. Bu, daha sağlıklı iletişime ve daha tatmin edici ilişkilere yol açabilir.
  • Aile dizilimleri aynı zamanda danışanın geçmişinden travmatik olayları işlemek için güçlü bir alan yaratır.

Yöntemin Verimliği Nedir?

Çeşitli akıl sağlığı sorunları için kanıta dayalı bir tedavi olarak aile takımyıldızlarına yönelik araştırmalar sınırlıdır.

Mevcut literatürün bir analizi, incelenen 12 çalışmanın dokuzunun ölçtükleri sonuçlarda istatistiksel olarak anlamlı iyileşme gösterdiğini ortaya koymuştur. Ancak kanıtların niteliği ve niceliğini düşük bulanlarda vardır.

Genel tedavi sonuçlarıyla ilgili veriler karışık olsa da, aile kümeleri ruh sağlığı ve sinirsel farklılaşma ile ilgili damgalanma duygularını azaltabilir; özellikle, otistik çocukların ebeveynleri üzerine çalışmalar yapılmıştır, aile takımyıldızını kullanarak damgalanma duygularının üstesinden gelebildikleri görülmüştür.

Yöntemi Kendiniz İçin Uygulatmadan Önce Düşünülmesi Gerekenler:

Aile kümeleri yoğun olabilir ve katılım, travmatik veya stresli olaylarla ilgili güçlü duyguları veya anıları ortaya çıkarabilir. Bu tedavi müdahalesini düşünen danışanlar, terapistleriyle kendilerini rahat hissetmelerini sağlamalı ve aile dizimi yapmakla ilgili her türlü soruyu sormalı veya endişelerini dile getirmelidir.

Danışanların, muhtemelen tanımadıkları bir grup insanla bir aile dizimi yöntemi uygularken kendilerini rahat hissedip hissetmediklerini düşünmeleri gerekir. Aile takımyıldızına bireysel bir yaklaşımla kendilerini daha güvende hissediyorlarsa, terapist onlara nesneler veya oyuncaklarla aile takımyıldızlarını oluşturma seçenekleri sunabilir.

Danışanların ayrıca aile dizimi tarafından ortaya çıkan her türlü duyguyla sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmelerini sağlamak için bir öz bakım planı olmalıdır. Danışanlar, bu aktivite sırasında ortaya çıkan travmaları, anıları ve üzücü dinamikleri ele almak için aile takımyıldızı egzersizini takiben genellikle devam eden terapiye ihtiyaç duyabilir.

Aile Dizimi Terapisinin Eleştirisi

Bu müdahalenin eleştirmenleri, Hellinger’ın travmadan kurtulmak isteyen bir kişinin “deneyim” için travmaya sebep olan istismarcıya teşekkür etmesi yaklaşımından rahatsız olduklarını belirtmiştir. Bununla birlikte, Hellinger’in tekniklerini kullanan birçok terapist danışanın bunu yapmasını reddeder ve aile kümelerine daha ilerici bir yaklaşım benimser. Bu sebeple bu eleştirinin de artık önemi kalmamıştır.  Ayrıca, size doğru gelmiyorsa herhangi bir terapötik aktiviteyi reddetme hakkına sahip olduğunuzu unutmayın. Bu eleştiri dışında yöntem hakkında olumsuz bir eleştiri bulunmamaktadır.

Nasıl Başlanır?

Halihazırda terapideyseniz, terapistinize aile dizimi yöntemini tedavinizde kullanmak için donanımlı olup olmadığını sorabilirsiniz. Eğer uygun şekilde eğitilmemişlerse, onlara bu müdahaleyi sunan gruplara yönlendirmeler hakkında sorular sorabilirsiniz veya onlar size aynı faydayı sağlayabilecek ve kendi uygulama kapsamına girebilecek müdahaleler sağlayabilirler.

Sadece bu konuda çalışan uzmanlara başvurabilirsiniz. Şuan en çok kullanılan yöntem 2 ya da 5 gün aralığında değişen grup teraspisi şeklinde yapılan kamplara katılmakatır.

Köken aile açılımı yöntemini ben seans seans ve bireysel olarak yapmıyorum. 2 Gün yoğun bir grup çalışması şeklinde gerçekleştiriyorum. Sınırlı katılımcı ile 2 gün, 8-10 saat süren, onlarca farklı konuya çalışarak holistik bir yaklaşımı tercih ediyorum.

Yaz aylarında 5-7 gün günde 3-4 süren tatil ve köken aile açılımı grup çalışmalarını birleştirdiğimiz kamp çalışmalarını da devam ediyorum.

Bir aile takımyıldızı egzersizine katılmadan önce sizin için çalışan başa çıkma becerileri geliştirmeniz gerekebilir. Bu müdahale duygusal olarak yüklenebileceğinden, sizin için ortaya çıkan duyguları sağlıklı bir şekilde yönetmeye hazır olmanız önemlidir.

İşlevsel olmayan aile deneyimleri üzerinde çalışmak ve ailenizdeki kalıpların sizi nasıl şekillendirdiğine dair iç görü geliştirmek istiyorsanız veya ileriye dönük ilişkilerinizde olumlu değişiklikler yapmayı umuyorsanız, bir aile takımyıldızı tedavi planınızın yararlı bir parçası olabilir.

Paylaşmayı unutma :)