comedy tragedy masks, art, theatrical-1715466.jpg

Drama Terapisi Nedir? -03

Drama Terapisi Nedir?

Drama Terapisi Nedir? Drama terapisi gibi dışavurumcu veya yaratıcı terapiler, sorunlarla başa çıkmanın, kendinizi ifade etmenin, hedefler belirlemenin ve güven kazanmanın benzersiz bir yoludur. Etkileyici terapiler arasında drama terapisi, yeni roller denemek, yeni ilişki kurma yollarını öğrenmek ve nasıl hissettiğinizi ifade etmek için bir forum sunar.

Drama Terapisi Nedir?

Drama terapisi, doğaçlama, rol yapma, kukla kullanma ve hikayeleri canlandırma gibi drama ve/veya tiyatro tekniklerini kullanarak benzersiz bir yaklaşım benimser. Sizin veya sevdiğiniz birinin özgüven kazanmasına ve yeni problem çözme becerilerini keşfetmesine yardımcı olabilecek aktif, deneyimsel bir yaratıcı terapi şeklidir.

Drama terapisi, davranışsal ve duygusal problemlerle daha etkili bir şekilde başa çıkmak için ne düşündüğünüzü veya hissettiğinizi ifade etmenin yeni yollarını sunmak için drama ve psikoterapi yöntemlerini birleştirir.

Nasıl çalışır

Terapötik hedeflere bağlı olarak, drama terapisi birçok biçim alabilir ve aşağıdakiler de dâhil olmak üzere bir dizi teknik içerebilir:

 • Drama çalışmaları
 • Gruba Uyma
 • Doğaçlamalar
 • Kuklacılık
 • Rol yapma
 • Hikaye anlatımı
 • Tiyatro oyunları

İşte bir örnek: Bir kardeşle önemli bir çatışma yaşıyorsanız, kardeşiniz gibi davrandığınız bir sahneyi canlandırmanız ve onun bakış açısından konuşmanız istenebilir.

Bir grup ortamında, her kişi, liderlik sergileyen veya başkaları tarafından günah keçisi yapılan biri gibi, grupta üstlendiği rolü oynar.

Faydalar

Drama terapisinin genel popülasyonda ve ayrıca aşağıdakiler arasında etkili olduğu bulunmuştur:

 • İstismardan kurtulanlar
 • Risk altındaki gençlik
 • Gelişimsel engelli kişiler
 • İşlevsiz aileler
 • Evsizler
 • Daha yaşlı yetişkinler
 • AIDS’li insanlar
 • Davranışsal sağlık sorunları olan kişiler
 • Bağımlılıktan kurtulan insanlar
 • Hapishane mahkûmları

Drama terapisi, insanlara şu konularda yardımcı olmak da dahil olmak üzere birçok yönden faydalı olabilir:

 • Daha az izole hisset
 • Sorunları nasıl çözeceğinizi öğrenin
 • Nasıl hissettiklerini ifade edin
 • Hedefler belirlemek
 • Diğer insanlarla daha iyi ilişki kurun
 • Kendilerini ve deneyimlerini daha net anlayın
 • Benlik saygısını ve benlik değerini geliştirin
 • Evde, okulda ve/veya işte daha iyi başa çıkma becerileri geliştirin
 • Duyguların ifade aralığını genişletin
 • Zor durumlara tepki verme alıştırması yapmak için yaratıcılığı, hayal gücünü ve oyunu kullanın
 • Sorunları hızlı bir şekilde çözme noktasına gelin
 • Bir süreliğine hayatın baskılarından hayal gücüne kaçış
 • Güvenli ve rahat bir ortamda başkalarıyla etkileşim kurun

Neden Çekici

Drama terapisi, olmanın veya oyunculuk yapmanın yeni yollarını prova ederken oyun oynamak gibi hissedebilir. Çekici olmasının diğer nedenleri şunlardır:

 • Hikayenizi bir izleyiciye anlatacaksınız
 • Hikaye detayları ve sonu değiştirilebilir
 • Harekete geçme bir öğrenme aracı olarak teşvik edilir
 • Sorunlara farklı bir perspektiften bakmayı öğrenirsiniz

Psikodrama Nedir?

Psikodrama, Jacop Levi Moreno’nun 1920’ lerde geliştirdiği bir yöntemidir. Psikodrama, Yunanca’daki “psyche (ruh)” ve “drama (eylem)” sözcüklerinden oluşur.

Psikodrama, bireyin, üzüntü ve kaygıya kaynaklık eden problemini, bir grup karşısında, gerçek yaşamında olduğu biçimiyle, bir rol olarak oynayıp ortaya koymasıdır. Böylece bireye bunu yapma fırsatı verilerek; duygularını ve tepkilerini ortaya koyması ve sorunları hakkında bilinçlenmesini sağlaması bakımından etkili bir terapi yöntemidir.

Psikodrama kişilerin duygusal ve fiziksel sağlığını iyileştirdiği gibi onun bilişsel, davranışsal ve duygusal becerilerini de geliştirir. Bu terapi çeşidi grup ortamında ve bireysel ortamda uygulanabilmektedir ve kişide en üst seviyede iyileşme ve aydınlanmaya ulaşmayı hedeflemektedir.

Psikodrama da yeni roller alınarak örneğin; öğrenci, evlat, baba, anne, müdür, bazen gerçek hayatta deneyimlenmeyen prens, kraliçe, peri vb. rol repertuarı genişletilir. Kişinin rol repertuarı ne kadar genişler, gelişir, esnekleşirse roller içinde spontan ve yaratıcı davranış gelişir. Bu yeni cesur tutum kişinin kaygıdan uzaklaşarak cesaretle davranmasını sağlar, bu ise ruh sağlığı açısından destek ve koruma sağlar.

Psikodramanın faydaları;

 • Sosyalleşmeye yardımcıdır
 • Problem çözme becerilerini geliştirir
 • Gelişime fayda sağlar
 • Empati becerilerini güçlendirir
 • Baş etme becerileri kazandırır
 • Yaratıcılığı geliştirir
 • İletişim becerilerini güçlendirir
 • Katılımcının kendini daha iyi tanımasına yardımcıdır
 • Farklı bakış açıları kazandırır
 • Grup bilinci oluşturur
 • Kişisel gelişime katkı sunar

Köken Aile Açılımı

Drama terapisini keşfetmek istiyorsanız, doktorunuzdan veya terapistinizden topluluğunuzdaki bir uygulayıcıyla bağlantı kurmanıza yardımcı olmasını isteyin.

Köken Aile Açılımında Drama Yöntemi biraz daha farklıdır. Sizden rol yapmanız istenmez. Yönlendirmeler ile çalışılacak kişi olursunuz. Kendi benliğinizi kaybetmesiniz. Hislerini bilir, düşüncelerini görür ve bedensel olarak tepki verirsiniz. Drama yöntemi bildiğimiz ya da rolünü yapabileceğimiz kişiler üzerine kuruludur. Lakin Köken Aile açılımda hiç bilmediğimiz ve tanımadığımız kişilerin anılarını hatırlar onlar gibi konuşur ve davranırız.

Paylaşmayı unutma :)