hipnosis-antiguo

8. Hipnoz Nedir ?

hipnoz Nedir?

               Hipnoz Nedir? Genel açıklama “Hipnoterapi” veya “hipnotik telkin” olarak da adlandırılan hipnoz, yüksek odaklanma ve konsantrasyon deneyimlediğiniz trans benzeri bir durumdur. Hipnoz genellikle sözlü tekrar ve zihinsel imgeleme kullanan bir terapistin yardımıyla yapılır. Bir kişi hipnoz altındayken genellikle sakin ve rahat hisseder ve önerilere daha açıktır.

Hipnoz, istenmeyen davranışları kontrol etmenize veya endişe veya acıyla daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olmak için kullanılabilir. Hipnoz sırasında önerilere daha açık olurken, davranışlarınızın kontrolünü kaybetmeyeceğinizi bilmeniz önemlidir.

Neden yapılır?

Hipnoterapi, stres ve kaygı ile baş etmede etkili bir yöntem olabilir. Özellikle hipnoz, meme biyopsisi gibi tıbbi bir prosedürden önce stres ve kaygıyı azaltabilir.

Hipnoz, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer koşullar için incelenmiştir:

  • Acı kontrolü. Hipnoz, yanıklar, kanser, doğum, irritabl bağırsak sendromu, fibromiyalji, çene eklemi sorunları, diş prosedürleri ve baş ağrılarından kaynaklanan ağrıların giderilmesine yardımcı olabilir.
  • Ateş basması. Hipnoz, menopozla ilişkili sıcak basması semptomlarını hafifletebilir.
  • Davranıştaki değişiklikler. Hipnoz, uykusuzluk, gece idrar kaçırma, sigara içme ve aşırı gıda tüketiminin tedavisinde göreceli başarı ile kullanılmıştır.
  • Kanser tedavisinin yan etkileri. Hipnoz, kemoterapi ve radyasyon tedavisi ile ilgili yan etkileri gidermek için kullanılmıştır.
  • Ruh sağlığı bozuklukları. Hipnoz, anksiyete, fobiler ve travma sonrası stres semptomlarının tedavisine yardımcı olabilir.

Hipnoz konusunda medyada yer alan gizemli haberler, filmler ve magazinel programlar nedeniyle hipnoz hakkında birçok insanın zihninde farklı farklı korkular ve yanlış inanışlar yer etmiştir. İnsanların Hipnoz hakkındaki yanlış düşünce ve inanışlarını düzeltmeden, hipnoz uygulamanın doğru olmadığı kanısındayım. Ünlü bilim adamı Albert Einstein’ın dediği gibi “insanlardaki önyargıyı parçalamak benim atomu parçalamamdan çok daha zor ! ”

               Hipnoz, kişinin Bilinçdışı dolaysız yönden erişmeye çalışan bir tekniktir. Hipnoz, Bilinçdışı açılan bir kapı, zihni anlamada bir rehberdir. Bir çok insanın hipnozdan korkmasına rağmen hipnozda korkulacak esrarengiz bir şey yoktur. Tıbbi çalışmalar, hipnozun tedavi edici değerini, kuşkudan uzak apaçık olarak ortaya koymuştur. Tüm fonksiyonların çalıştığı, bilincin açık olduğu bir konumda kesinlikle uyku hali olmadan; istekle elde edilen bir konsantrasyon durumudur. Her ne kadar ”Hypnos” sözcüğü eski Yunancada “uyku” manasına geliyorsa da hipnoz aslında bir uyku değil, aksine derin konsantrasyon halidir. Hipnoz hepimizin zaman zaman yaşadığı gayet doğal bir zihin durumudur. Bir sürücünün sapması gereken kavşağı geçtikten sonra dalgınlığının farkına varması durumu hipnozu ifade eder.

Uyku

               Hipnoz nedir sorusunu farklı uzmanlar faklı şekilde tanımlamışlardır. Bu konuda Ali Eşref MÜEZZİNOĞLU hoca şöyle der ; Tüm fonksiyonların çalıştığı, bilincin açık olduğu bir konumda kesinlikle uyku hali olmadan; istekle elde edilen bir konsantrasyon durumudur. Ali Özden ÖZTÜRK hoca ise; hipnozun büyük kısmının mayalama olduğunu söyler. Hipnozu ve hipnozla tedaviyi asıl meydana getiren şeyin hastanın isteği ve inancı olduğunu söyler. Ona göre hipnoz tamamen bir farkındalıktır ‘’.

Amerikan Tıp Birliği hipnozun iki bölümü olduğunu belirtiyor.

1. Kritik faktörün (bilincin yargılayan özelliğinin) by-pass edilmesi ( atlanması) :

             Hizi sınırlayan ,kalıp yargı olarak düşünmemizi sağlayan yanlış ve hatalı inançlarımızın atlanması, by-pass edilmesidir. Böylece sınırlayıcı yanlış inançların ortadan kalkmasıyla yerine yeni ve kabul edilebilir yeni davranışların konması için uygun zihinsel ortamın oluşması sağlanmış olur.

2. Kabul edilebilir seçici bir düşüncenin kurulması ve kalıcı hale getirilmesi :

            Hipnotik indüksiyon dediğimiz yöntemle danışanı hipnoza yönlendirmemizi sağlar. sizi daha sağlıklı ve mutlu yaşama götürecek değişiklikleri yapmanızı engelleyen düşünce ve inançları bir kenara itersiniz. Böylece oluşan hipnotik durum yaşamınızda uygun değişiklikleri yapmanız için en uygun zamandır.

      Hipnoz nedir ? sorusuna, hipnozla ilgili ilk akla gelen yanlış inanış ve düşünceleri açıklayarak hipnozu belli bir perspektife koyabileceğimi düşünüyorum.

1. Hipnoz, kendinizden geçtiğiniz ve hiçbir şeyin farkında olmadığınız bir uyku ve uyuma durumu değildir.

2. Hipnozdan çıkamama durumu söz konusu değildir. Hipnozun tedavide kullanıldığı yaklaşık 250 yılık tarihinde hipnozdan uyanamayan / uyandırılamayan hiçbir vaka rapor edilmemiştir.

3. Hipnoz olup bitenlerin hatırlanmadığı bir kendinden geçme hali değildir.

4. Hipnozda bulunduğunuz süre içinde istemediğiniz hiçbir şey söylemez ve anlatmazsınız.
İstemediğiniz bir şey yapmazsınız. Size zorla istemediğiniz bir şey yaptırılamaz.

Köken Aile Açılımı Yönteminde Hipnozun farklı derinlikleri ve hipnotik dil kalıpları kullanılmaktadır.

Paylaşmayı unutma :)