1587570008

Hipnoz Terapisi Nedir?

 Hipnoz Terapisi

         Hipnoz Terapisi Nedir? Trans zihnin olağan bir işlevidir. Kendiliğinden oluşan doğal bir zihin durumudur. Bilerek ya da bilmeden herkes defalarca hipnozu yaşamaktadır. Bazen bir kitap okurken veya televizyon seyrederken dalıp gitmişsinizdir, büyük olasılıkla o anda hipnoza girmişsinizdir, bu sırada biri size seslense bile çok hızlı bağırmadıkça duymanız imkânsızdır. Gün içinde defalarca bu durum yaşanabilir. Çoğu kişi hipnozun, bir kişi tarafından yapılan bir manipülasyon olarak algılar. Bazı mistik hareketler yaparak ya da materyaller kullanarak kişiyi uyku duruma soktuğuna inanır. Bu gerçeklikten uzak bir yaklaşımdır. Hipnoz, nasıl bedenimizin kendi kendini iyileştirme yetisi varsa, zihnimizin de kendi kendini dinlenmeye ve iyileşme sürecine aldığı varlığımızın doğal bir işlevidir.

         Hipnoz, kişinin rızası ve isteğiyle elde edilen derin bir konsantrasyon halidir. Bu sırada bilinç açıktır fakat bilincin yargılayıcı tarafı atlanmıştır. Bu şekilde bilinçaltına kapı açılmıştır ve yerine koymak istediğimiz yeni düşünce ve davranışların konulması için uygun zihinsel ortam sağlanmıştır. Böylelikle yeni düşünce ve davranışlar kişi tarafından kolayca hayatına alınır.

         Meditasyon da derin düşünme anlamına gelmektedir. Zihin yine derin bir konsantrasyon içine girmiştir. Kişin iç huzura ermesini, sükûneti yakalamanı, değişik şuur hallerine girerek, öz varlığına ulaşmasını sağlamaktadır. Bazı teknikler kullanarak zihin denetim altına alınarak, yüksek benliğimizden gelen şifa varlığımıza aktarılabilmektedir. Kadim uygarlıkların, Uzak doğu kültürlerinin kendi içyapısında çok önemli bir yere sahiptir. Bedenimizi, zihnimiz kontrol etmektedir. Dingin olmayan bir zihin yapısı, bizi strese ve sağlıksız bir yaşama doğru sürükler. Meditasyon modern çağımızda bize bir özgürlük alanı sağlayarak öz varlığımıza ulaşmamızda yardımcı olur.

         Yaşamımızı bütünsel bir sağlık ile çevrelemek istediğimizde, çaba sarf etmeden, kendi doğal olarak yapımızda da bulunan bu yeteneğimizi, özel tekniklerle şu anımıza taşıyarak fayda sağlayabiliriz.

          Hipnoz Terapisi ile birlikte, bedenimizdeki sistemi düzenleyebilir, enerji merkezlerimizi düzenleyebiliriz. Konsantrasyonumuz artar, tarafsız bir bakış açısına sahip oluruz, nefes alış verişimiz bir ritme kavuşur, algılarımız çoğalır, olumsuz duygu ve düşüncelerden sıyrılarak, pozitif bir hayata adım atabiliriz. Kısacası, duygusal, zihinsel bedensel ve ruhani olarak bütünsel bir sağlığı hayatımıza davet edebiliriz.

         Trans halindeki bir kişiye olumlu olarak telkinde bulunulduğunda ya da özvarlığından kendi kendine aldığı olumlu telkinlerle, iyileştirici şuura sahip olması sağlandığında, zihninde ve bedeninde pozitif değişimler meydana geldiği, ispatlanmıştır. Meditasyon üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar, gösteriyor ki, bütünsel bir sağlık için zihnimizi dinlendirmeye, gevşemeye ve stresten arınmaya ihtiyacımız var.

          Hipnoz Terapisi ile şuur halinin kaybedilmeden, yeni şuur alanları açılarak, hipnotik dil kalıpları ile pozitif olarak yönlendirilerek, ses ve titreşimin mucizevi gücünün de faydalanılarak kişisel gelişim ve değişim yaşanmaktadır. Geleneksel ve modern ilimlerin, metotları ile birlikte, Nefes egzersizleri, mundralar, mandalalar, oturuş ve duruş pozisyonlarının da etkin bir şekilde Hipnomeditasyon sisteminde kullanılmaktadır.

Hipnotik Dil Kalıpları

Milton Model, ya da Hipnotik Dil Kalıpları, terapi ortamında trans oluşturmak ve danışana etkili önermelerde bulunmak amacıyla Milton Erickson’un kullandığı bazı anlatım yapılarını içerir. Aynı kalıplardan yararlanarak günlük dilde de farklı ortamlarda kullanılabilecek cümleler üretmek mümkündür.

            Milton Model Meta Model’in zıttı olarak görülebilir. Cümle yapılarının bir kısmı da, Meta Model’de “tecrübeden kopuk hatalı dil kullanımı” olarak ele alınan ve sorgulanan cümlelerle aynıdır. Burada amaç, danışanın öznel tecrübesiyle çatışmayacak, detayları farklı tecrübelerle örtüşüp uyum sağlayacak kadar genel ifadeler kullanmak ve böylece danışanda direnç oluşturmayacak bir anlatım yapısını korumaktır.

            Hipnotik Dil Kalıpları’ndan bir ya da ikisini kullanmak nadiren büyük bir etki yaratır, ama konuşma boyunca birçok kalıp birlikte kullanılarak şaşırtıcı bir etki elde edilebilir. Yazılı kaynaklarda bahsi geçmeyen bir konu da, bu kalıpları monoton ve ruhsuz bir şekilde ardarda sıralamanın ‘hipnotik’ olmaktan uzak kalacağıdır. Beden dili ve ses tonunu iyi kullanmanın ötesinde, kendi ruh halini karşı tarafın ruh halini yönlendirecek şekilde kullanabilen kişilerin elinde (veya dilinde) bu kalıplar gerçekten hipnotik güce sahipler.

Hipnotik Dil Kullanımın Faydaları

Her türlü tedavi kişinin moral, motivasyon ve özgüveniyle birlikte çok daha hızlı olacağı tüm sağlıkçıların bildiği ve olmasını desteklediği bir durumdur. Bu durumda kişinin göreceği tedavinin yanı sıra bir Hipnotist ile birlikte çalışması sağlıksız durumdan arzu edilen sağlığa dönüşümü kolaylaştıracaktır. Hipnotik dil kullanımın faydaları ve kullanım alanları;

 • Kilo verme
 • Kendine Güven
 • Kişisel gelişim
 • Tırnak Yeme
 • Rahatlama Teknikleri
 • Kanser
 • Motivasyon
 • İçe kapanıklık
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Kaygı ve korkular
 • Sigarayı Bırakma
 • Geçmişin takıntıları
 • Cinsel tatminsizlik
 • Yaratıcılık Gelişimi
 • Kararsızlık
 • Kaygıyı azaltma
 • Ailevi sorunlar
 • Moralin çabuk bozulması
 • Kötü alışkanlıkları bırakma
 • Uyku Problemleri
 • Sosyal iletişim sorunları
 • TV&İnternet bağımlılığı
 • Duygusal sorunlar
 • Bedensel rahatsızlıklar

Paylaşmayı unutma :)