hero7w-bg-2.jpg

İçgörüye Yönelik Terapi Nedir? 5

İçgörüye Yönelik Terapi Nedir?

İçgörüye Yönelik Terapi Nedir? İçgörü odaklı terapinin amacı, danışanların geçmiş deneyimlerinin mevcut davranışlarını nasıl etkileyebileceğini anlamalarına yardımcı olmaktır.  İçgörü odaklı terapinin birkaç formülasyonu olmasına rağmen, ortak unsurlar vardır. Bu unsurlardan biri de erken yaşam deneyimlerinden kaynaklanan bilinçdışı içsel çatışmalar kavramıdır.

Bu çözülmemiş çatışmalar, bilinçli farkındalıktan gizlendiği için yetişkinlikte sorunlara neden olabilir. Anksiyete , sinirlilik , düşük benlik saygısı , keder , depresyon , fiziksel ağrı, cinsel zorluklar , yalnızlık , ilişki güçlükleri ve değişime uyum sağlamada zorluk gibi belirtiler, danışanın sorunlarının kötü koşullardan ya da bazı durumlardan ziyade bir iç çatışmadan kaynaklandığının işaretleri olabilir. Diğer dış faktör.

Terapistin rolü, çoğunlukla danışanın geçmiş deneyimlerini keşfederek ve belirli kalıpları veya temaları belirleyerek, mevcut yaşam sorunlarının bu içsel çatışmayla nasıl bağlantılı olabileceğini anlamalarına yardımcı olmaktır. Süreç, hastanın duygularını ve anılarını keşfetme isteğine bağlı olarak hızlı olabilir (birkaç gün veya ay içinde ortaya çıkabilir) veya aşırı uzun olabilir.

Olumsuz duyguları tetikleyebileceğinden, tedavi seansları sırasında rahatsızlık nadir değildir. İçgörü ortaya çıktıkça, kişinin kendi davranışını anlaması da artar. Danışanlar kendileri hakkında anlayış kazandıkça, onlara zorluklara neden olan işlevsiz davranışları değiştirmek için daha iyi bir konumda olurlar.

İçgörü odaklı terapi, davranışı etkileyen psikolojik faktörlere odaklandığı anlamına gelen bir psikodinamik terapi türüdür. Bu yaklaşım 100 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve çeşitli zihinsel sağlık durumlarının tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir.

İçgörüye Yönelik Terapi Teknikleri

İçgörü odaklı terapide kullanılabilecek tekniklerden bazıları şunlardır:

Serbest çağrışım: Bu, danışanların sansür olmadan akla gelen her şeyi söylemeye teşvik edildiği bir tekniktir.  Bu, terapistin danışanın düşünce ve duygularını daha iyi anlamasını sağlar.

Rüya yorumu: Rüyalar , şu andaki davranışı etkileyebilecek bilinçsiz çatışmalar ve hatıralar hakkında fikir verebilir. Terapist, danışanı rüyaları hakkında konuşmaya teşvik edebilir ve hatta onları çizerek terapistin ne anlama gelebileceğini yorumlamasına izin verebilir.

Rüya Yorumu

Geçmişin keşfi: Terapist danışanı çocuklukları ve meydana gelmiş olabilecek travmatik deneyimleri hakkında konuşmaya teşvik edecektir. Bu, yetişkinlikte davranışı etkileyebilecek kalıpları veya temaları belirlemeye yardımcı olabilir.

Semptomların yorumlanması: Semptomlar, sorunların altında yatan nedenler hakkında ipuçları sağlayabilir. Terapist, bu semptomları yorumlamak ve geçmişten gelen çözülmemiş çatışmalarla nasıl ilişkili olabileceğini anlamak için müşteriyle birlikte çalışacaktır.

Metaforların kullanımı: Metaforlar , karmaşık fikirleri danışanların anlayabileceği şekilde aktarmada yardımcı olabilir. Terapist, belirli davranışların içsel çatışmalarla nasıl ilişkili olduğunu açıklamaya yardımcı olmak için metaforlar kullanabilir.

Yüzleşme: Bazı durumlarda, terapistin müşteriyle belirli davranışlar veya inançlar hakkında yüzleşmesi gerekebilir. Bu, özellikle danışan madde bağımlılığı gibi yıkıcı davranışlarda bulunuyorsa geçerlidir. Terapist, danışanın neden bu davranışa girme ihtiyacı hissettiğini anlamasına yardımcı olmaya çalışacak ve onu zor duygular veya durumlarla daha sağlıklı başa çıkma yolları bulmaya teşvik edecektir.

Psikoeğitim: İçgörü odaklı terapi, danışanların kendi duyguları ve motivasyonları hakkında içgörü kazanmalarına yardımcı olur. Bununla birlikte, sadece bu içgörüyü kazanmak, mutlaka davranışta olumlu değişikliklere dönüşeceği anlamına gelmez. Psikoeğitim, sağlıklı davranış değişikliği için bir temel sağladığı için tedavinin önemli bir yönü olabilir. Danışanlar, düşüncelerin duyguları nasıl etkilediğini ve eylemlerin bilinçsiz düşünceler ve duygu durumları tarafından nasıl yönlendirildiğini öğrenmekten yararlanabilir.

İçgörü Odaklı Terapi Hangi Konularda Yardımcı Olabilir?

İçgörü odaklı terapi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli zihinsel sağlık durumlarında yardımcı olabilir:

Endişe ve depresyon

Depresyon ya da kaygıdan mustarip kişiler bazen erken yaşlardaki sorunlardan kaynaklanabilecek yetersizlik duyguları yaşarlar. İçgörü odaklı terapi, danışanların bu sorunları keşfetmelerine ve kendileri hakkında bu tür olumsuz şeylere nasıl inandıklarına dair içgörü kazanmalarına yardımcı olabilir.

Yeme Bozuklukları

Anoreksiya nervoza gibi yeme bozuklukları bazen kontrol arzusuyla ilgili bilinçsiz çatışmalarla ilişkilendirilir. İçgörü odaklı terapiye katılanlar, yeme alışkanlıkları üzerinde neden bu kadar katı bir kontrole ihtiyaç duyduklarını ve bunun geçmişten gelen çatışmalarla nasıl ilişkili olduğunu anlayabilirler. İçgörü odaklı terapi, danışanların bu duygularla daha sağlıklı başa çıkma yolları geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Madde bağımlılığı

İçgörü odaklı terapi, bağımlılığın üstesinden gelmek isteyenler için yararlı bir yardımcı olabilir. Danışanlar madde kullanmanın ardındaki motivasyonları anlayacaklar ve terapistler zor duygularla başa çıkmak için daha sağlıklı alternatifler bulmak için onlarla birlikte çalışabilirler.   

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

İçgörü odaklı terapi, semptomlarının altında yatan nedenleri belirlemelerine ve tetikleyicilerle daha sağlıklı başa çıkma yolları geliştirmelerine yardımcı olabileceğinden, TSSB ile yaşayan insanlar için yararlı olabilir.

Psikoz

İçgörü odaklı terapi, psikozla mücadele eden bireyler için yardımcı olabilir , çünkü onlara atakları neyin tetikleyebileceğine ve bu sorunlarla nasıl başa çıkabileceklerine dair içgörü kazanma fırsatı sunar.

İçgörü Odaklı Terapinin Faydaları

İçgörü odaklı terapi, düşüncelerini ve duygularını derinlemesine keşfetmeye istekli olanlar için faydalı bir tedavi şekli olabilir. Bireylerin neden böyle hissettiklerini anlamalarına, sağlıksız davranış kalıplarını belirlemelerine ve zor duygularla başa çıkmanın daha sağlıklı yollarını bulmalarına yardımcı olabilir.

Ayrıca, içgörü odaklı terapi, insanların kendilerini ve dünyadaki yerlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Bu artan öz farkındalık, hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerde olumlu değişikliklere yol açabilir.

Verimlilik

İçgörü odaklı terapi üzerine çok sayıda araştırma bulunmamakla birlikte, içgörünün terapiye dahil edilmesinin değişim için önemli bir etken olduğuna dair bazı kanıtlar vardır.

Örneğin, psikoterapi sonrası içgörü ve sonuçlar arasındaki ilişkiyi araştıran 2018 tarihli bir sistematik inceleme ve meta-analiz, terapötik süreç sırasında içgörünün önemini göstermiştir. 2

Düşünülmesi gereken şeyler

İçgörü odaklı terapi, kendini keşfetmek için güçlü bir araç olabilir, ancak herkes için doğru değildir. Bu tür bir terapiye başlamadan önce göz önünde bulundurulması gereken birkaç şey vardır:

Düşüncelerinizi ve duygularınızı derinlemesine keşfetmeye istekli misiniz? Sorunlarınızın kökenine inmeye hazır değilseniz, içgörü odaklı terapi sizin için doğru olmayabilir. Bu tür bir terapi, çok fazla iç gözlem ve kişinin kendisiyle ilgili zor gerçeklerle yüzleşmeye istekli olmasını gerektirir.

Hassas konuları terapistinizle tartışmanız sizin için güvenli mi? İçgörü odaklı terapinin etkili olabilmesi için danışanların terapistleri ile duygu ve düşüncelerini tartışırken kendilerini güvende hissetmeleri gerekir. Tartışmaktan rahatsız olduğunuz herhangi bir konu varsa, bunu terapistinize iletmeniz önemlidir.

Davranışlarınızda değişiklik yapmaya hazır mısınız? İçgörü odaklı terapinin başarılı olması için, danışanların genellikle davranışlarında değişiklik yapmaları gerekir. Bu değişiklikleri yapmaya istekli değilseniz veya bunu yapamıyorsanız, terapi etkili olmayabilir.

Düzenli oturumlara katılmayı taahhüt edecek misiniz? İçgörü odaklı terapinin etkili olabilmesi için danışanların düzenli seanslara katılmaları önemlidir. Düzenli bir programa bağlı kalamıyorsanız, bu tür bir terapi sizin için doğru olmayabilir.

Köken Aile Açılımının en önemli yönü iç görüdür. İç görü çalışma boyunca daime aktiftir. Köken aile açılımın büyük değişim oluşturmasının en önemli unsuru da içgörü çalışmaları içermesidir.

Paylaşmayı unutma :)