rune

Kadim Bilgelik, Yaşam Ağacı ve Rune Sembolleri 1

Kerimali Doğacı Kronik Durumlar, Aile Dizileri, Aile İlişkileri, Şifa, Şifa Ritüeli ve Töreni, Huzurlu Olanaklar, Sistemik Takımyıldızlar, İyileşmenin Başladığı Yer, Köken Aile Açılımı, Bilgelik, Sınırlar, Epigenetik, Aile İlişkileri, Barışçıl Olasılıklar, İlişkiler, Sistemik Takımyıldızlar, Kuşaklararası Travma,

Kadim Bilgelik, Yaşam Ağacı ve Rune Sembolleri

Morfik Alandan Gelen Bilgelik

Çevremizi saran kadimlerden, hem insan çeşitliliğinden hem de doğanın muhteşem ağaçlarından bazı mesajlar almak istiyorum. Hayatım boyunca ağaçların güzelliğine ilgi duydum. Belki de ağaçları hafife almak yerine takdir etmeyi öğrendim. Ağaçların dünyamıza çok şey kattığı konusunda hemfikir olmalıyız. Birçok kültürde, ağaçlar ve ormanlar yerel folklor ve mitolojideki birçok efsanenin bir parçasıdır.

Kadim bilgelik
Şaman Hayat Ağacı

Dünyada da birçok muhteşem insan var, hem olağanüstü hem de sıradan. Birçok ağacın muazzam büyüklüğü ve birçok kişinin başarıları, kendimizi kıyasladığımızda küçük ve önemsiz hissettirebilir, bu yüzden karşılaştırmayı bırakıp kendi doğal hediyelerinizi ve yeteneklerinizi aramanızı tavsiye ediyorum. Tutkunuz aracılığıyla, hayatın sunduğu her şeyin tadını çıkarın. Doğal dünyanın sizinle paylaşmak zorunda olduğu derslere zihninizi açın.

Şaman kültüründe hayat ağacı vardır. İskandinav mitolojinde de Yggdrasil ağacı bilgeliğin geldiği ve her şeyin birbirine bağlandığı morfik alandır.  Yani Morfik Rezonans deyince şunu anlıyoruz: “Morfik alanlar ”teorisine göre doğada bir tür hafıza mevcuttur. Bu evrendeki olan biten her şeyi kaydeden bir bilgi havuzudur. Bu morfik alan içerisindeki insanlar bu ortak bilgi havuzu sayesinde birleşebiliyorlar. Bir bilgi bu kolektif bilince kaydedilir ve evrenin başka bir yerinde eşzamanlı olarak var olabilir. Birbirlerini hiç tanımayan fakat aynı türden, aynı frekansta olan varlıkların mekân ve zaman farkına rağmen aralarında şuursal bir “ortak alan” oluşturup, birbirlerini etkilemeleri olayına bilim adamları “morfik alan” adını vermekteler.

Mitolojiye göre Odin Bir fedakarlık yapar ve Yggdrasil ağacına ayaklarından ters olarak asılır. Günlerce aç susuz bir şelkilde trans halinde kalır ve morfik alana bağlanır. Kadim lisan da bu akaşik kayıtlar ( evrenin hafızası) ıkarak geçer. Bilgeliğe ulaşır ve Rüne (runes) sembollerinin bilgisini alır. Her bir sembol yüzlerce bilginin kayıtlı olduğu bir hard disk gibidir. İnsan bedeni, bilinci ve ruhu ile uyumludur ve onu insanlığa armağan eder. Rüne Bir sembol kadim bilgeliğidir. Rune de kozmik enerjisini bu hayat ağacından alır. Evreni ayakta tutan Eksen Mundi gibidir.

Dünyada, çevrelerinde veya ekosistemlerinde farklı bir amaca sahip çok sayıda harika ağaç türü vardır. Nasıl ağaçların kendi ekosistemlerinde farklı rolleri varsa, toplum ve aile sisteminizde her birinizin farklı bir rolü var. Sağlıksız veya dengesiz ilişkileri dönüştürmek Aile sisteminizin yaşayan bir üyesi olarak rollerinizden biri de dengeli ilişkiler kurmaktır.

Aile sisteminizdeki rolünüz nedir?

Toplum içindeki rolünüz nedir?

Hayat ağacında rolünüz nedir?

Bu rollerden bazıları arabulucu, sağlayıcı, koruyucu, yetiştirici, öğretmen, sanatçı, akıl hocası, şifacı, arayıcı, lider, inşaatçı, ağ oluşturucu, eğlendirici, kurtarıcı, vizyon sahibi, bilge, öğrenci, bilgin, manevi lider veya savaşçı. Gezegendeki rolünüzü dışarıda bırakırsam lütfen alınmayın, yüzlerce rol var. Her rolün toplumu ileriye taşıyan bir amacı vardır ve her bir rol diğerleriyle bağlantılıdır. Her rolün çok takdir edilmesi gerekir. Bu yaşamda her birinizin sahip olduğu diğer bir rol, toplumlar içinde insanlar arasında sevgi akışını sağlamanın bir yolunu bulmaktır.

Ağaçların ve Rün Harflerinin Dayanışması

Hayat ağacı ve Kadim rün bilgeliği hakkında bilgi edinmek, doğal dünyayı kendi yaşamınıza dahil etmenize yardımcı olur, sizi çevrenizdeki doğal dünyaya bağlar ve hepimizin nasıl birbirine bağımlı veya birbirine karışmış olduğumuzu anlamanız için size daha geniş bir perspektif sunar. Hepimizi insan olarak birbirimize bağlayan, içimizden ve çevremizden akan enerji ve titreşimin, bizi çevreleyen canlı dünyanın içinden ve çevresinden de aktığını anlamak önemlidir.

Ağaçların atmosfere verdiği oksijeni soluyoruz.  Oksijenin için de yaşam enerjisi vardır. Yaşam ağacı yaşam enerjisini verir. İşte bu yaşam enerjini doğru kullanmak için de doğru nefes almayı öğrenmek gerekir. Köken Aile Açılımı yöntemin de pek çok farklı nefes egzersiz sistemlerini kullanıyoruz.

Bir Rune bağlanmak, kendinizi dengesiz hissettiğinizde veya esenliğinizden yoksun olduğunuzda Toprak Ana’ya bağlanarak topraklanmanıza yardımcı olabilir.  Her bir rün bir element ve elementlerin unsurları ile bağlantılıdır. Ateş, Su, soğukluk, nem, toprak, ateş sıcaklık gibi. Biz insanlar bu elementlerin ve unsurların karışımından meydana geliriz.  Bazı elementlerimiz baskın bazıları çekiniktir. Elementlerimizin dengesiz olması hem mizaç hem de yaşam olarak dengesiz ve sağlıksız olmamıza yol açar.

Her bir Rune harfinin de bir ağacı ve bitkisi vardır. Ağaçlar, koşullar ideal olmadığında veya onlara karşı her zaman nazik olmadığımızda bile insanlara karşı büyük ölçüde cömert olma kapasitesine sahiptir. Ağaçlar ailelerimizin nesillerini birbirine bağlayabilir. Ağaçların ve ormanların uyum sağlama tekniklerini anlayarak, gezegensel değişime kendimiz daha incelikle nasıl uyum sağlayacağımızı öğrenebiliriz.

Kader Döngüsü ve Yıllık Döngüler

Ağaçlar, yılın mevsimleri boyunca yıllık bir yaşam döngüsü yaşarlar. İklim ve hava durumuna göre adapte olur ve değişirler. Tıpkı biz insanlar gibi yaşam ağacını ve runleri anlamak kendi yaşam döngümüzü anlamında bir yoludur.

 İnsanlar ayrıca çevresel, fiziksel ve duygusal olarak etkilenirler. Dünyamızı süsleyen görkemli Kadim Rünlerin mesajlarını dinleyerek kazanacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum.  Rünleri ister derinlemesine öğrenelim ister sadece rehberliğini alalım, onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Aklıma gelen kavramlardan bazıları; sağlık, bütünlük, güç, uyum, karşılıklı bağlantı, hayat verme potansiyeli, karşılıklı bağlılık, amaçlılık ve esnekliktir. İster tek bir rün sembolünden ister tüm sembollerden söz edelim, Rune farkında olmadığımız lakin hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Hayat Ağacı ve Aile Sistemi

İnsan aile sistemimizi genellikle bir ağaç gibi düşünürüm, aile tarihimize veya soy kütüğümüze bir soy ağacı olarak atıfta bulunurum. Ağaçlar gibi, aile sistemimiz de diğer tüm aile sistemlerinden farklıdır. Bireysel ağacın birbirine bağlı sistemleri, daha büyük ormanın birbirine bağlı sistemlerinin bir mikrokozmosu olabilir. Bireysel insanın birbirine bağımlı sistemleri, daha büyük aile sisteminin birbirine bağlı sistemlerinin bir mikrokozmosu olabilir.

Aile dinamikleri, teknolojinin hızlı değişimiyle birlikte son birkaç on yılda önemli ölçüde değişmiş olsa da, hiçbir zaman değişmeyen ve uyum sağlayan bazı dinamikler var. Aile organizasyon yapısı ne olursa olsun, aile sisteminin genel refahı için sağlanması gereken belirli roller vardır. Dünyada büyüyen insan çocuklarının duygusal esenliği için beslenme, bağlanma, sevgi, dokunma, bağlantı, barınak, giyinme, duygusal destek, koruma, güvenlik güçlü bir temel gerekliliktir.

Bugün aile sistemlerimiz çok farklı dinamiklere sahip olsa da, doğan her çocuğun hala yumurtayı sağlayan biyolojik bir annesi ve sperm hücresini sağlayan biyolojik bir babası vardır. Yumurta ve sperm, genetik yoluyla kim olduğumuzu yaratmak için bir araya gelir ve güçlü bir temel ve duygusal esenliği için gereklidir.

Yumurta ve sperm, genetik yoluyla kim olduğumuzu yaratmak için bir araya gelir ve bu aile sisteminin epigenetiği biyolojik anne ve biyolojik babanın aile sistemlerinin çözümlenmemiş nesiller arası travması, yaşamı birçok yönden etkileyen çocuğa veya gelecekteki diğer torunlara kadar gidebilir. Basitlik adına, sistemik köken aile bağlarının ilkelerini takip edeceğiz ve bir ağaçla ilgili biyolojik baba ve anne rollerini tanımlayacağız.

Aile Köken Bağları ve Kök Sistemi

Ağacın kök sistemi, ağaç için güçlü bir destek temeli sağlamak için toprağı kazar ve dik kalmasına yardımcı olur. Daha büyük bir musluk kökü olabilir veya olmayabilir. Kök sistemleri çok çeşitlidir, ancak insan vücudunun kan dolaşım sistemine benzeme eğilimindedirler, atardamarlar gibi büyük başlarlar, orta büyüklükteki damarlar gibi dışa doğru küçülürler ve kılcal damarlar gibi ince bir şekilde yayılırlar. Ağacın kökleri, tüm ağaç sisteminin iyiliği için oksijen, su ve besinleri emer.

Aile sistemi içinde atalar en çok bir ağacın kök sistemi gibidir. Atalar, aile sisteminin kökleri, gelecekteki tüm torunların kökenidir. Güçlü bir kök sistemi olmadan ağaç gelişmez. Atalarla bağlantı olmadan, bir aile sistemi de tam kapasitesine veya potansiyeline ulaşamaz. Geçmiş yazılarımın çoğunda atalara atıfta bulundum. Kendi atalarımızla sağlıklı bir ilişki, kendi sağlığımız ve refahımız için duygusal, fiziksel, zihinsel, ilişkisel, ruhsal vefinansal olarak .

Aile sistemleri genelleştirilemez. Köklerimiz aracılığıyla kim olduğumuzu anlayarak, atalarımız aracılığıyla destek, denge ve esenlik toplama eğilimindeyiz. Kimliğimizi atalarımız aracılığıyla buluruz. Atalarımız aracılığıyla yaşadığımız topraklara bağlı hissediyoruz. Güçlü akışlara dayanma yeteneğimiz atalarımızdan geçer. Atalarınızla güçlü bir bağınız yoksa veya belki de evlat edinilmişseniz ve fazla bilginiz yoksa, bugün açık olabilecek kayıtlar veya DNA testi yoluyla nereden geldiğinizi öğrenmenin hala yolları var.

Birçok kök sistemi, yeraltında bir ağaçtan diğerine veya diğer canlı organizmalara uzanır ve birbirlerinin gelişmesine yardımcı olur. Araştırmacılar, ağaçları ve bitkileri birbirine bağlayan, hatta bazen su veya besinleri paylaşan yeraltı simbiyotik iletişim sistemleri olduğunu keşfettiler. Bu iletişim ve ulaşım sistemlerinde anahtar bağlantılar olan ana ağaçlar olma eğilimindedir ve bunlar ormanda yeniden büyüme yaratmada hayati bir role sahiptir. Ana ağaçlar yok edildiğinde, tüm orman yeniden canlanmak için mücadele edebilir. İnsan, refah için bu işbirliği sistemine dikkat ederek fayda sağlayacaktır. Bir ağaç yaşlandığında veya öldüğünde, hala ağaç topluluğunun canlı bir parçasıdır.

Aile sistemleri ayrıca, büyük aile üyeleri aile dinamiğinin ayrılmaz bir parçası olarak kaldığında, sevgilerini ve hikayelerini gençlere aktardığında gelişir ve tüm aile üyelerini uzun yaşam deneyimleri boyunca desteklemek. Aile sisteminde değerli bir role sahip olmak, yaşlı aile üyelerine sabahları kalkmak için bir neden verir. Yaşayanlarla bağlarını korumak ve gelişmeye devam etmek. Yaşlı aile üyeleri, genç aile üyelerini, refah için çok önemli olan atalarının köklerine bağlar. Torunlar aile sistemleri hakkında ne kadar çok şey bilirlerse, kendilerini çevreleyen daha büyük sistem tarafından desteklendiğini hissederek içlerinde o kadar fazla refah taşırlar.

Stres ve Travma

Ağacın sağlığı ve ağacın fiziksel özellikleri, su ve beslenme eksikliği, hastalık, yaralanma, istila, kirlilik, saldırı veya istismar gibi stres veya travmalardan etkilenir. İnsanlar stres ve duygusal travmadan benzer şekilde etkilenir. İnsanlar için, ebeveynlerin ve diğer aile üyelerinin duygusal olarak uzaklaşması travma yaratabilir. Geçmiş nesillerden taşınan çözülmemiş nesiller arası travmalar veya trajedi, ilişki ayrılıkları, suiistimaller, savaş, yerinden edilme, şiddet veya göç gibi kendi yaşamlarımızda hissedilen travmalar olabilir. Duygusal travma, çocuklukta duygusal destek veya beslenme eksikliği nedeniyle ortaya çıkabilir. Tüm bu travma kaynakları, büyümenizi fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal ve ilişkisel olarak etkileyebilir.

Büyük Öğretmenler

Yaşam Ağacı ve Kadim Rune Bilgeliği bize karşılıklı bağlantı ve karşılıklı bağlılığın değerlerini öğretir. Atalarının geçmişiyle bağlantı kurmanın değerini sürekli olarak başkalarıyla paylaşıyorum. Aile sisteminde büyük bir refah kaynağı olan ve başka hiçbir yerde bulunamayan bir bilgelik vardır. Aile sisteminiz hakkında ne kadar çok şey bilirseniz ve hayatta size verilenleri kabul ettikçe, aile sisteminizi o kadar olduğu gibi kabul edebilir ve yaşamda o kadar çok denge ve esenlik bulacaksınız.

Paylaşmayı unutma :)