damgalama-12

Stigma (Damgalama) Nedir? 24

Stigma (Damgalama) Nedir?

Stigma (Damgalama) Nedir? Stigma, akıl hastalığı, sağlık durumu veya engellilik gibi ayırt edici bir özelliğe dayalı olarak birine karşı olumsuz tutumlar veya ayrımcılığı içerir. Sosyal damgalar, cinsiyet, cinsellik, ırk, din ve kültür gibi diğer özelliklerle de ilişkili olabilir.

 Ne yazık ki, zihinsel sağlığı çevreleyen damgalama hala yaygındır. Damgalanma zihinsel durumlarla sınırlı olmamakla birlikte, psikiyatrik hastalıklara yönelik tutumlar tıbbi koşullara yönelik tutumlardan daha olumsuz olma eğilimindedir.

Araştırmalar, damgalanmanın kötü ruh sağlığı sonuçlarına katkıda bulunan önde gelen risk faktörlerinden biri olduğunu göstermiştir. Stigma tedavide gecikmelere yol açar. Ayrıca, akıl hastalığı olan bir kişinin uygun ve yeterli bakım alma şansını da azaltır. Aile dizimi hem kişinin kendisi hem de daha önceki köken ailesindeki damlama Stigma mağdurluğuna yardımcı olur. Suçluluk duygusu şuan en çok soruna yol açan sorundur.

Akıl Hastalıkları Stigma Tarihçesi

Akıl hastalığının dünya çapında toplumlarda damgalanma konusunda uzun bir geçmişi vardır. Şeytanın bir işareti olarak düşünülmekten ahlaki bir ceza olarak kabul edilmeye kadar, akıl hastalığının etiyolojisi etrafındaki ideolojiler geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

Sonuç olarak, tedavi tarihsel olarak her zaman bilimsel bir anlam ifade etmemiş, acımasız ve insanlık dışı olmuştur. Neolitik döneme kadar uzanan, örneğin trepaning, kötü ruhları serbest bırakmak için kişinin kafatasında bir delik açmayı içeriyordu. Akıl hastalığının tedavisi o zamandan bu yana uzun bir yol kat etti, ancak psikoloji  ve psikiyatri alanları nispeten genç ve daha gidecek çok yolu var.

Stigma, korku ve anlayış eksikliğinden doğmuştur. Farklı koşulların biyokimyasal ve genetik doğaları hakkında daha fazla bilgi ile bile varlığını sürdürmüştür. Akıl hastalığının kitle iletişim araçlarında temsili damgalamaya katkıda bulunabilir.

Bilim adamları akıl hastalığının nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve etkili tedaviler geliştirmeye devam ettikçe, damgalanmanın azalacağı umulmaktadır.

Daha fazla zihinsel sağlık kaynağı için Ulusal Yardım Hattı Veritabanımıza bakın .

Kitle İletişim Araçları Ruh Sağlığı Stigmasını Nasıl Güçlendiriyor?

Stigma belirtileri

 • Damgalanmanın nasıl sürdürüldüğüne dair örnekler şunları içerir:
 • Kötü adamın genellikle akıl hastalığı olan bir karakter olduğu medya tasvirleri
 • Akıl hastalığı olan kişilerin zararlı klişeleri
 • Akıl sağlığı sorunlarına, insanların “daha çok çabalarlarsa” veya “çıkarırlarsa” üstesinden gelebilecekleri bir şeymiş gibi davranmak
 • Diğer insanları veya davranışlarını tanımlamak için “deli” veya “deli” gibi ifadeler kullanmak
 • Akıl hastalığı olan insanları şiddetli ve tehlikeli olarak gösteren Cadılar Bayramı kostümleri
 • Kişisel veya profesyonel olarak akıl hastalığı deneyimi olan herkes, psikiyatri ve psikolojideki ilerlemelere rağmen, hala büyük bir damgalanma olduğunu söyleyebilir. İnsanlar genel olarak zihinsel bozukluklar hakkında daha fazla bilgilendirilirken, damgalanma bir gerçeklik olmaya devam ediyor.

 Cadılar Bayramı Kostümleri Stigmaya Nasıl Katkıda Bulunur?

Stigma Türleri

Akıl hastalığı ile ilişkili damgalama iki türe ayrılabilir:

Başkalarının akıl hastalığı hakkında sahip olduğu önyargılı tutumları içeren sosyal damgalama

Akıl hastalığı olan kişinin maruz kaldığı içselleştirilmiş bir damgalamayı içeren kendi kendine algılanan damgalama

Halkın akıl hastalığı damgalaması üzerine yapılan çalışmaların 2013 yılında gözden geçirilmesi, halk farklı akıl sağlığı koşullarının doğasının daha fazla farkına varmasına rağmen, damgalanmanın hala yaygın olduğunu göstermiştir. Halk , psikiyatrik hastalığın tıbbi veya genetik doğasını ve tedavi ihtiyacını kabul edebilirken, birçok insan hala zihinsel sağlık koşullarına sahip kişiler hakkında olumsuz bir görüşe sahiptir

Stigma Ne Kadar Yaygındır?

Yaygınlık tahminleri, nüfusa, duruma ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişse de, damgalanmanın yaygın olduğunu göstermektedir. Örneğin, şizofreni hastalarında algılanan damgalanma yaygınlığı %62,6 civarındadır. 5 İçselleştirilmiş olumsuz tutumları içeren kendini damgalama da yaygındır ve psikiyatrik rahatsızlıkları olan kişilerin yaklaşık %54,4’ünü etkiler.

Algılanan damgalanma, zihinsel bir hastalığa sahip olma konusunda içselleştirilmiş bir utanca yol açar. Uzun süreli bir çalışmada, bu tür içselleştirilmiş damgalanmanın daha kötü tedavi sonuçlarına yol açtığı bulunmuştur.

Stigmanın Nedenleri

Ruh sağlığı damgalaması bir dizi farklı faktöre bağlanmıştır. Potansiyel olarak rol oynayan bazı nedenler şunlardır:

Stereotipler

Akıl hastalığı olan kişiler hakkında genelleştirilmiş ve ayrımcı klişeler, damgalamada sıklıkla önemli bir rol oynar. Örneğin, akıl hastalığı olan kişiler genellikle şiddet içeren veya öngörülemez olarak kalıplaşmışlardır. Bu klişe yaygın olmakla birlikte, gerçek şu ki, akıl hastalığı olan kişilerin şiddet uygulamaktan çok mağdur olma olasılığı daha yüksektir.

Farkındalık eksikliği

Pek çok insan, akıl hastalığına yönelik semptomlar, nedenler, yaygınlık ve tedaviler konusunda farkındalıktan yoksundur. Bu anlayış eksikliği, farklı akıl hastalıkları ve bu koşulları yaşayan insanlar hakkında zayıf algılara katkıda bulunur.

Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü’ne göre, beş Amerikalı yetişkinden biri veya yaklaşık 52.9 milyon insan bir akıl hastalığıyla yaşıyor.

Medya Portreleri

Akıl hastalığı olan kişilerin medya tasvirleri de damgalanmanın devam etmesinde rol oynar. 10 Akıl sağlığı koşulları genellikle olumsuz olarak tasvir edilir ve medya raporları sıklıkla suç faaliyeti ve şiddeti akıl sağlığı sorunlarıyla ilişkilendirmeye çalışır.

Stigmanın Etkisi

Stigmanın sonuçları ciddi ve yıkıcı olabilir. Damgalamayla birlikte başkalarından anlayış eksikliği gelir, bu da geçersiz ve acı verici olabilir, ancak damgalanma aynı zamanda korkuyu, öfkeyi ve diğer insanlara yönelik hoşgörüsüzlüğü körüklemek gibi daha ciddi sonuçlar da taşır. Damgalanmaya maruz kalan kişilerin yaşama olasılığı daha yüksektir:

Tedavi arama isteksizliği

 • Morbidite ve mortaliteyi artıran gecikmiş tedavi
 • Sosyal reddetme, kaçınma ve izolasyon
 • Daha kötü psikolojik refah
 • Arkadaşlar ve aile arasında zayıf anlayış
 • Taciz, şiddet veya zorbalık
 • Kötü yaşam kalitesi, engellilik ve artan sosyoekonomik yük
 • Artan utanç ve kendinden şüphe duyguları

Akıl sağlığını çevreleyen damgalama, insanların tedavi arama olasılığını azaltabilir. Bazı koşullar tedavi olmaksızın zamanla kötüleşebilir, bu nedenle tedavi aramamak sonuçta sonuçları kötüleştirir.

Stigma ayrıca insanların kendilerinden ve hayattaki hedeflerine ulaşma yeteneklerinden şüphe duymalarına neden olabilir. Ayrıca utanç ve hatta izolasyon duygularına yol açabilir. İnsanların iş ve yeterli konut bulmasını zorlaştırabilir.

Stigma ile Mücadele İpuçları

Damgalama

Damgalanmanın üstesinden gelmek kolay değildir, ancak zihinsel sağlık koşullarıyla ilgili olumsuz tutumlarla başa çıkmak için atabileceğiniz adımlar vardır. Akıl hastalığı hakkında hem sosyal damgalama hem de kendi kendine algılanan damgalama ile mücadeleye yardımcı olmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var.

Birçok insanın akıl hastalığı yaşadığını unutmayın : Akıl hastalığınız varsa, yalnız olmadığınızı bilin. Her dört Amerikalıdan birinde bir tür akıl hastalığı var.

Akıl sağlığı kaynaklarını bulun : Ne yaparsanız yapın, başkalarıyla bağlantıda kalın ve destek alın. Ulusal Akıl Hastalıkları İttifakı (NAMI) gibi kuruluşlar  , akıl hastalığından etkilenen insanlar ve aileler için eğitim ve destekleyici kaynaklar sunar.

Bir destek grubuna katılın : Benzer deneyimleri olan başkalarıyla konuşabileceğiniz bir destek grubuna katılmayı düşünün. Bu gruplar destek, yoldaşlık, teşvik ve ipuçları bulmak için harika bir yer olabilir.

Tedavi olun: Damgalanma, insanların tedavi arama olasılığını azaltsa da, ihtiyacınız olan yardımı almak semptomlara yardımcı olabilir ve daha iyi bir yaşam kalitesine katkıda bulunabilir. Psikoterapi , insanların damgalanmada rol oynayan olumsuz düşünceleri tanımlamayı ve değiştirmeyi öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Sosyal destek arayın : İzolasyon, akıl hastalığını ve damgalanmayla başa çıkmayı zorlaştırabilir. Ne yazık ki, zihinsel sağlık sorunları yaşayan kişilerin başkalarıyla vakit geçirmekten kaçınmaları nadir değildir.

Açık konuşun : Çevrenizdeki insanları, ne kadar yaygın olduğu da dahil olmak üzere akıl hastalığının gerçekleri hakkında eğitin ve damgalamaya karşı aktif olarak konuşun. Şizofreni hastalarının genellikle şiddetli olduğu fikri gibi akıl hastalığı hakkındaki mitleri çürütün. Bir aile üyesi veya arkadaş, akıl hastalığı olan biri hakkında küçük düşürücü bir açıklama yaparsa, onları eğitin ve hoşgörüsüz bir politika izleyin.

Damgalama var olmaya devam ederken, akıl hastalığı hakkında daha fazla eğitim ve farkındalık ile nihayetinde ortadan kaldırılabilir.

Paylaşmayı unutma :)