Inaura_FamilyConstellations-scaled-e1630954573387

Grup Oyun Terapisi Nedir? 28

Köken Aile Açılımı Grup Oyun Uygulaması

Grup Oyun Terapisi Nedir? Köken Aile Açılımı Grup Çalışmaların da özellikle bireysel seanslar da oyun terapisi metotları kullanılır.

Bireysel seanslarda aile üyelerini temsil etmek nesneler seçilebilir. Yine grup çalışmalarında yastık, oyuncak, kum, çamur gibi farklı materyaller kullanarak köken açılımı yönteminde drama ve iyileşmeye yardımcı unsur olarak kullanılabilir. Oyun ya da kum terapisi sistemini hadi biraz derinden inceleyim.

Kum tepsisi terapisi veya kum oyunu terapisi, istismar veya felaket olayı gibi travmatik bir olay yaşayan kişiler için kullanılan terapötik bir yaklaşımdır. Bu tür terapi çoğunlukla çocuklarda kullanılsa da kum oyunu terapisi gençler ve yetişkinler için de yararlı olabilir.

Bu terapiyi kullanırken, psikoterapistler çeşitli akıl hastalıklarını değerlendirmek, teşhis etmek veya tedavi etmek için kum tepsileri kullanır. Araştırmalar, kum tepsisi terapisinin, travmatik olayları veya deneyimleri tartışmaktan kaynaklanabilecek psikolojik sıkıntıyı azaltırken duygusal ifadeyi artırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Kum tepsisi terapisi, İngiliz çocuk psikiyatristi ve World Technique geliştiricisi Margaret Lowenfeld ile çalışmaktan ilham alan Dora Kalff tarafından geliştirildi. Kalff’ın Jung temelli teorisi de Budist düşünceye dayalı uygulamalardan etkilenmiştir.

Kum tepsisi terapisi, bir terapist müşteriye güvenli bir alan sağlarsa, müşterinin sorunlarına kendi başına çözümler üretmek için kum tepsisini kullanacağı fikrine dayanır.

Oyun Terapisi Türleri

Kum tepsisi terapisi bir tür oyun terapisidir. Diğer yaygın oyun terapisi türleri şunlardır:

Belirli kavramları veya becerileri keşfetmek için literatürü kullanan bibliyoterapi

Çocuğun farklı düşünmeyi ve davranmayı öğrenmesine yardımcı olmak için oyunu kullanan bilişsel davranışçı oyun terapisi (çocuktan oyuncak bebeğini veya peluş hayvandan stresli bir durumla nasıl başa çıkılacağı konusunda tavsiye vermesini istemek gibi)

Ebeveynlere çocukla oyun yoluyla nasıl etkileşim kuracaklarını öğretmeyi amaçlayan evlada terapi

Bir çocuğun hayal gücünü harekete geçirmek için giydirme kıyafetleri, kuklalar veya aksiyon figürleri gibi oyuncakların kullanıldığı hayali oyun 3

Teknikler

Kum tepsisi terapisi, oyun terapisi ve sanat terapisinin bir kombinasyonudur . Terapist, müşteriye bir oyun dünyası yaratmak için çeşitli minyatür oyuncakların yanı sıra kumla dolu bir tepsi veya kutu sağlar. Oyuncaklar, çiftlik hayvanları ve dinozorlardan insanlara ve arabalara kadar her şeyi içerebilir. Ağaçlar, çitler, kapılar, kapılar ve binalar da yaygındır.

Müşteriler hangi oyuncakları tepsiye dahil edeceklerini seçer ve istedikleri şekilde düzenlerler. Bu arada, terapist esas olarak bir gözlemci olarak hizmet eder ve danışanın sözünü nadiren keser.

Bu tür terapiyi sunanlar, danışanların kendi iç mücadelelerini veya çatışmalarını temsil eden bir dünya yaratacaklarına inanırlar . Kum oyunu tamamlandıktan sonra, terapist ve danışan tipik olarak neyin gözlemlendiğini – seçilen oyuncakları, bunların nasıl düzenlendiğini ve herhangi bir sembolik veya mecazi anlamları tartışır.

Müşteri daha sonra tartışmaya göre oyuncakları yeniden düzenlemeyi seçebilir. Kum tepsisi terapisi ayrıca konuşma terapisini , diğer oyun veya sanat terapisini veya diğer tedavi türlerini içerebilir. 4

Kum Tepsisi Terapisi Nelere Yardımcı Olabilir?

Sandplay terapisinin aşağıdaki konularda fayda sağladığı gösterilmiştir:

Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB)

 • Saldırganlık
 • Öfke kontrolü
 • Anksiyete bozuklukları
 • Otizm spektrum bozukluğu
 • Depresyon
 • Boşanmak
 • Keder ve kayıp
 • Düşük benlik saygısı
 • Fiziksel ve öğrenme güçlükleri
 • Okulla ilgili sorunlar
 • Sosyal konular
 • Travma ve kriz

Kum Tepsisi Terapisinin Faydaları

Araştırmalar, kum tepsisi terapisinin birçok zihinsel sağlık sorununun semptomlarını azalttığını ve dayanıklılığı artırdığını gösteriyor. 5 Kum oyunu terapisi yapılandırılmamış olduğundan, danışanların terapötik süreç boyunca iyileşmeyi deneyimlemelerini sağlar.

Danışanlar, kum oyunu terapisi sırasında derinlere yerleşmiş olumsuz duygulardan kurtulurlar çünkü terapist tarafından kabul edildiğini hissederken içsel düşüncelerini ifade edebilirler.

Sandplay ayrıca terapistlerin, müşterilerin oyuncaklarla veya oynamayı seçtikleri sembollerle olan etkileşimlerini izleyerek deneyimlerine yükledikleri ve geliştirdikleri anlamları keşfetmelerine yardımcı olabilir.

Ek olarak, kum oyunu terapisi genellikle duyguların doğal ifadesini kolaylaştıran zevkli bir duyusal deneyimdir. Bireysel, grup veya aile terapisinin bir parçası olarak kullanılabilir.

Verimlilik

Çalışmalar, kum tepsilerinin çeşitli sorunları tedavi etmenin etkili bir yolu olduğunu ve birçok farklı popülasyonda kullanılabileceğini gösteriyor.

Kore’de yapılan bir araştırma, okul danışmanlığının bir parçası olarak kum oyunu terapisinin, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinde benlik saygısının artmasına ve duygusal problemlerde önemli değişikliklere yol açtığını buldu.

Dışsallaştırma davranış sorunları olan 4 ve 5 yaşındaki çocuklar üzerinde yapılan bir araştırma, bu çocukların 30 dakikalık grup kum oyunundan sonra daha az saldırgan davranış sergilediklerini göstermiştir. Haftada iki kez 16 seans terapiye katıldılar.

Kore’de yapılan bir başka küçük çalışma, aile içi şiddete tanık olan üç çocuğu içeriyordu. Sandplay terapisi ile birleştirilen destekleyici müzik ve görüntülerin, altı bireysel seanstan sonra duygusal ve davranışsal uyumu geliştirdiğini buldu.

Bu arada, başka bir araştırma, Kore’deki göçmen kadınların kum oyunlarını değerlendirdi. Araştırmacılar, grup kum oyunu terapisinin olumlu kendini ifade etme ürettiğini ve olumsuz kendini ifadeyi azalttığını buldu.

Çin’de, Asperger sendromlu erkek çocukları içeren bir çalışma, DSM-5’in o zamandan beri emekli olduğu ve bugün birinci düzey otizm spektrum bozukluğu (ASD) olarak kabul edileceği bir tanı, diğer tedavi biçimleriyle kombine kum tedavisi. Kum oyunu terapisinin erkeklerin psikolojik iyi oluşlarını ve kişilerarası iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmacılar, kum oyunu terapisinin, travma yaşayan savunmasız, sözel öncesi çocuklara yardımcı olabileceğini ve travmatik deneyimleri hakkında konuşmak için çok genç olanlar için iyi bir strateji haline gelebileceğini teorize ediyor. Bu teoriyi destekleyen bir çalışma, insan immün yetmezlik virüsüne (HIV) sahip 3 yaşındaki bir yetim üzerinde yapıldı. Araştırmacılar, kum oyunu terapisinin çocuğa duygusal destek sağladığını buldu.

Düşünülmesi gereken şeyler

Bazı insanlar kum tepsisi terapisini kafa karıştırıcı ve zaman alıcı veya terapistin klinik uzmanlığına çok bağlı olarak görürler ve kum resimlerinin yorumlarının belirsiz veya belirsiz olabileceğini dikkate alırlar. Ek olarak, yaratıcılıktan yoksun yetişkinler bu terapi biçimine dirençli olabilir.

Minyatür oyuncakları kumda kullanmanın herhangi bir sorunu çözmeye nasıl yardımcı olduğunu merak etmek nadir değildir. Ancak kum oyunu terapisi, terapistlere danışanlarını rahatsız edebilecek şeylere içeriden bir bakış sağlayabilir. Özellikle stresörler hakkında iletişim kurmakta zorlanan insanlar için yararlıdır.

Kum oyunu terapisi bir tedavi planının parçası olarak kullanıldığında, terapist bir kum tepsisi sağlayabilir ve ardından güvensizlikleri veya saldırgan davranışları, ayrıca esnekliği ve olumlu duygusal ifadeyi gösteren ortak temalar arayabilir.

Tedavinin etkinliği konusunda endişeleriniz varsa, endişelerinizi terapistinize bildirin. Birlikte ihtiyaçlarınızı karşılayan bir tedavi planı oluşturabilirsiniz.

Nasıl Başlanır?

Sizin veya sevdiğiniz birinin kum tepsisi terapisinden fayda görebileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzla konuşarak başlayın. Doktorunuz sizi yerel bir terapiste sevk edebilir.

Sertifikalı bir profesyonel bulun. Herhangi bir psikoterapist kum tepsisi terapisi sağlayabilirken, bazı terapistler özellikle kum oyunu terapisinde sertifikalandırılmıştır. Sandplay Therapists of America , sertifikalı kum oyunu terapistlerinden oluşan bir rehber sunmaktadır.

Sağlık sigortanızı arayın. Kum tepsisi terapisinin sağlık sigortanız tarafından karşılanıp karşılanmadığını ve değilse terapistin kayan bir ölçekte ödeme kabul edip etmediğini öğrenin.

Ne bekleyeceğinizi bilin. Kum tepsisi seansları 30 ila 60 dakika uzunluğunda olabilir ve haftalık veya iki haftada bir planlanabilir. Seans için geldikten sonra terapistiniz sizi karşılar ve işe koyulabilmeniz için size boş bir kum tepsisi ve minyatürler verir. Terapist, oluşturduğunuz sahnelerdeki değişikliklerin zaman içinde gözden geçirilebilmesi için kum tepsilerinizin fotoğrafını çekmenizi isteyebilir.

Soruları cevaplamaya hazır olun. Her seansın sonunda terapistiniz kum tepsiniz hakkında konuşmak için zaman ayırabilir. Örneğin, daha tehlikeli hayvanlar serbestçe dolaşırken, kum tepsinizdeki evcil hayvanların kafeste tutulmasının ne anlama gelebileceğini tartışabilirler. Birlikte kum tepsisinde bir anlam bulabilirsiniz.

Paylaşmayı unutma :)