cocukluk-cagi-travmalarindan-kurtulmak-43970-9197686227-t

Çocuk İstismarı İşaretlerini Tanımak 66

Çocuk İstismarı İşaretlerini Tanımak

Çocuk İstismarı İşaretlerini Tanımak; Çoçuk istismarı ülkelimizde hatta pek çok ülkede yanlış bilinmekte. Çocuklara yönelik cinsel saldırı olarak algılanmakta. Lakin Çocuk istismarı geniş bir kavramdır. Çocuklukta istismara uğramış bunu unutmuş hatta normalleştirmiş olabilirsiniz.

Ebeveyn olduktan sonra ya da dayı, hala, teyze olduktan sonra farkında olmadan çocukluk dönemi travmalarınızı tekrar ederek çocuklara yönelik doğru olmayan davranışlar sergileyebilirsiniz.

Köken aile açılımı (Aile Dizimi) çocukluk travmalarını ya da farkında olmadığınız çocuklara yönelik travma yaşamasına sebep olacak davranışlarınızın farkındalığına varmanıza ve onlara çözüm üretmenize yardımcı olur.

En önemlisi de Köken Aile Açılımına katılmak dolaylı olarak çocuklarınızı ya da soy aktarımınada bulunacağınız aileden diğer doğacak çocukların sizden kaynaklı travmalarının oluşmamasına neden oluyor. Sizden sonra gelecek 8 kucağı şimdiden şifalandırabilirsiniz.

Çocuk İstismarı Nedir?

Çocuk istismarı, 18 yaşının altındaki bir çocuğun bir yetişkin tarafından kötü muameleye uğraması veya ihmal edilmesi, bunun sonucunda zarar görmesi, zarar görme olasılığı veya yakın zarar tehdidi ile sonuçlanır. 1 Yetişkin bir akraba, bakıcı, üvey ebeveyn, dini şahsiyet, koç veya çocuk bakıcısı olabilir, ancak faillerin çoğu çocuğun ebeveynleridir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuklar, her 1000 çocuk için 8,9 oranında çocuk istismarı veya ihmaline maruz kalmaktadır. 2 Çocuk istismarı, bireyin sağlığı ve esenliği üzerinde uzun vadeli etkileri olabilecek olumsuz bir çocukluk deneyimi (ACE) olarak kabul edilir.

Çocuk istismarı tek bir durumda veya birkaç durumda ortaya çıkabilir, ancak dört ana kategoriye girer: duygusal istismar, cinsel istismar, fiziksel istismar ve ihmal.

Duygusal İstismar

Ayrıca psikolojik veya sözlü taciz olarak da kabul edilen duygusal istismar, bir çocuğu istenmeyen, sevilmeyen, değersiz veya yalnızca failinin ihtiyaçlarını karşılamada değerli olduğuna inandıran kalıcı, fiziksel olmayan istismardır. 3 Sözler ve eylemler, bir çocuğu manipüle etmek veya kontrol etmek için kullanılır ve düşük özgüven, düşmanlık, kaygı, depresyon veya suçluluk ile sonuçlanabilecek duygusal zarara neden olur.

Duygusal olarak istismar edici bir davranış kalıbını tanımak veya belgelemek zordur, ancak genellikle fiziksel ve cinsel istismar dahil olmak üzere tüm çocuk istismarı kategorilerinde bulunur. Bir çocuk sözlü tacize uğradığında, bunun sonucunda genellikle duygusal gelişimleri zarar görür.

Duygusal istismar türleri şunları içerebilir:

 • İsim takmak veya eleştirmek
 • Mantıksız beklentiler belirlemek
 • Tehdit veya korkutma
 • Sınırları göz ardı etmek
 • Aşağılama veya küçümseme
 • Zorbalık veya siber zorbalık
 • Çocuğu ve duygularını reddetmek veya geçersiz kılmak
 • Çocuğu küçük düşürmek veya nesneleştirmek
 • Çocuğu izole etmek

Bir çocuk duygusal olarak istismar ediliyorsa, genellikle davranış değişiklikleri sergileyecektir. Bu, aşırı ağlamayı, altını ıslatmayı, zorbalığı, ebeveynlerinden aşırı derecede korkmayı veya konuşma, uyku, yeme, kaygı veya başka bir akıl sağlığı bozukluğu belirtileri göstermeyi içerebilir.

Duygusal istismar genellikle görünmez olduğundan, belirti ve semptomları tanımak zordur, ancak müdahale olmadan bu, madde bağımlılığı veya şiddetli TSSB gibi uzun vadeli zihinsel sağlık sorunlarına neden olabilir.

Cinsel istismar

Yasaya göre, çocuklar hiçbir tür cinsel eyleme rıza gösteremezler. Bir yetişkin ile reşit olmayan arasında meydana gelen herhangi bir cinsel aktivite cinsel istismar olarak kabul edilir. Çocuk cinsel istismarı vakalarının %90’ından fazlasında çocuk veya aile faili tanıyor. 7

Bir yetişkin tarafından bir çocuğa veya bir çocuğun yanında gerçekleştirilen her türlü cinsel istismar eylemi istismar olarak kabul edilir. Bir failin bir çocuğa cinsel istismarda bulunmak için dokunması gerekmez.

Cinsel istismar türleri şunları içerir:

 • Bir yetişkinin cinsel organını bir çocuğa maruz bırakması
 • Sarkıntılık
 • Vajinal, oral veya anal dahil olmak üzere her türlü cinsel ilişki
 • Bir nesneyi içeren cinsel saldırı olayları
 • Çocuğun yanında mastürbasyon
 • Doğası gereği cinsel içerikli telefon görüşmeleri, kısa mesajlar veya diğer etkileşimler
 • Çocuğu cinsel eylemlere zorlamak
 • Çocukların pornografik görüntülerini veya videolarını üretmek, sahip olmak veya dağıtmak
 • Seks ticareti
 • Kadın sünneti
 • Ensest

Cinsel istismar bir veya birkaç kez meydana gelebilir ancak çocuğun sağlığı ve ruh sağlığı üzerinde kalıcı etkileri olabilir.

Cinsel istismarın bazı belirti ve semptomları arasında çocukların sır saklaması, uygunsuz cinsel davranışlar sergilemesi, kıyafetlerini çıkarmaktan kaçınması, yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler, idrara çıkma sırasında tekrarlayan ağrı, ruh hali değişiklikleri veya okula ve etkinliklere karşı ilgi kaybı sayılabilir. 8 Cinsel istismar, cinsel yolla bulaşan bir hastalığa veya hamileliğe de neden olabilir.

Ergenlerde cinsel istismarın kendine zarar verme, madde bağımlılığı, düzensiz yeme, depresyon, anksiyete veya intihar düşüncesi gibi çok sayıda zihinsel sağlık sorununa neden olduğu bilinmektedir.

Çocuk İstismarı Ne Kadar Yaygındır?

Fiziksel istismar

Çocuğa karşı işlenen ve yaralanmayla sonuçlanan herhangi bir zarar eylemi, kasıtsız olsa bile fiziksel istismardır. Bu tür istismar, yetişkinlikte fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarına neden olabilir ve çocuk morbidite ve mortalitesinin yaygın bir nedenidir.

Fiziksel istismar türleri şunları içerir:

 • Sarsılmış bebek sendromu olarak da bilinen bir bebeği ciddi şekilde sallamak
 • Çocuğa yumruk veya cisimle vurmak veya dövmek
 • Çocuğu sıcak su, sigara veya ütü ile yakmak
 • Tekme
 • Bir çocuğu bağlamak
 • Çocuğu havadan yoksun bırakmak veya su altında tutmak

Zarar görmüş bir çocuk, çürükler, yanıklar, yara izi, saç dökülmesi, kemik kırıkları veya diğer yaralanmalar gibi fiziksel belirtiler gösterebilir. Bazı vücut kısımlarını giysilerle gizleyebilirler veya yaralanmayı bir kardeşe atabilirler. Yaralanmayla ilgili açıklamaları değişebilir veya yaralanmanın kendisiyle eşleşmeyebilir. Ayrıca tıbbi bakım aramayı geciktirebilir, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcılarını sık sık değiştirebilir veya acil servise uzun bir ziyaret geçmişine sahip olabilirler. 11

Bazı ebeveynler şaplak atmayı bir ceza biçimi olarak kullanmaya devam etse de, duygusal ve/veya fiziksel zarara yol açabileceğinden bir tür fiziksel istismar olarak kabul edilebilir.

İhmal

İhmal, çocuk istismarı vakalarının %61’inde görülür. 12 Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuklara kötü muamelenin en yaygın şeklidir.

Çocuk ihmali, bir ebeveynin veya bakıcının çocuğun sağlığını, güvenliğini ve esenliğini sürdürmek veya korumak için yiyecek, barınak, giyecek, tıbbi bakım veya gözetim sağlamada başarısız olması ve bunun sonucunda zarar veya zarar tehdidi ile sonuçlanır.

İhmal türleri şunları içerir:

 • Çocuğa gerektiğinde tıbbi bakım veya tedavi vermemek
 • Bir çocuğa yiyecek, giyecek veya barınak vermemek
 • Bir çocuğu saatlerce bir odaya bırakmak veya kilitlemek
 • Küçük bir çocuğu bakıcı olmadan veya ihmalkar bakıcılarla evde yalnız bırakmak
 • Çocuğu aile içi istismara maruz bırakmak
 • Bir çocuğu okula kaydettirmemek veya eğitim erişimini reddetmek

Ne yazık ki ihmal, kasıtlı veya kasıtlı olarak gerçekleşebilir. Bir ebeveyn veya bakıcı, yiyecek satın almak, barınak sağlamak veya çocuklarını giydirmek için finansal kaynaklara sahip olmayabilir. Yine de bu kötü muamele, gelişimsel sorunlara, bilişsel bozukluklara ve duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlara neden olabilir.

İhmal, cinsel ilişki, madde kötüye kullanımı, görsel halüsinasyonlar, bilişsel gecikmeler, antisosyal kişilik bozukluğu, distimi ve diğer zihinsel sağlık koşullarına yol açabilir.

Çocuk İstismarıyla İlgili Bu Önemli Gerçekleri Biliyor musunuz?

Çocuk İstismarı İşaretlerini Tanımak

2019 yılında Çocuk Koruma Hizmetleri, 7,9 milyon çocuğa kötü muamele yapıldığı iddiasıyla 4,4 milyon sevk aldı. Raporların çoğu eğitim çalışanları, hukuk ve kanun uygulayıcıları, sağlık personeli ve sosyal hizmetler personeli gibi profesyonellerden gelmektedir. Ancak, arkadaşlar, komşular ve akrabalar, zamanın% 15.7’sini bildirdi. 2

Her çocuk çocuk istismarına açıktır ve ne yazık ki bir çocuk istismarın bir biçimini yaşıyorsa, başka birini de yaşıyor olabilir.

Çocuk aşağıdaki belirti ve semptomları gösteriyorsa, bir tür istismar yaşıyor olabilir:

 • Sürekli aç veya bitkin
 • Kötüleşen sağlık veya zihinsel sağlık belirtileri gösteren
 • Tekrar tekrar okulu kaçırmak
 • Hava durumuna göre kirli veya uygun olmayan giysiler giymek
 • Ruh hali ve davranışta ciddi değişiklikler yaşamak

Çocuk istismarı olduğuna inanmak için nedenleriniz varsa, hemen birisine söyleyin. Devlete bağlı olarak, yalnızca tıp uzmanları ve erken çocukluk eğitimi öğretmenleri gibi toplumun seçkin üyeleri çocuk istismarı şüphelerini bildirebilir ve bildirmelidir, ancak endişelerinizi asla saklamamalısınız. Bir çocuğun hayatı tehlikede olabilir.

Çocuk istismarı kurbanıysanız veya olabilecek birini tanıyorsanız, profesyonel bir kriz danışmanıyla konuşmak için 1 Alo 183 Hattını Arayınız.

Paylaşmayı unutma :)