gestalt-terapi-nedir-gestalt-terapi-nasil-uygulanir

Psikodrama Nedir? Psikodrama Teknikleri 3

Psikodrama Nedir?

Psikodrama, insanların geçmişteki olayları canlandırarak sorunları keşfettikleri bir tür deneyimsel , eyleme dayalı terapidir.

Bu tür terapi, insanların yaşamları ve deneyimleri hakkında daha fazla anlayış ve içgörü kazanmalarına yardımcı olmak için rol yapma, dramatik kendini sunum ve grup dinamiklerini içerir.

Bireysel terapi işlevi görürken, bir grup formatı kullanır. Psikolojiye dayanır, ancak aynı zamanda tiyatro ve sosyoloji unsurlarını da içerir.

Psikodrama Teknikleri

Seanslar genellikle haftada bir kez yaklaşık sekiz ila 12 kişiden oluşan bir grupta yapılır. Bir seans genellikle yaklaşık iki saat sürer.

Her oturum genellikle grup içindeki bir kişiye odaklanır. Grubun diğer üyeleri daha sonra ihtiyaç duyulduğunda oturum sırasında destekleyici roller üstlenirler.

Bir psikodrama seansının üç temel bileşeni vardır:

  • Isınma Aşaması
  • Eylem Aşaması
  • Paylaşım Aşaması

Isınma aşaması, grup üyelerinin kendilerini tanıttıkları, güven oluşturmaya çalıştıkları ve grup bütünlüğü duygusu yarattığı bir dönemdir.

Eylem Aşaması

Eylem aşaması, bireyin hayatından bir sahne yaratmayı ve canlandırmayı içerir. Terapist, ana karakter olarak bilinen bireyi ve gruptaki diğerlerini sahne boyunca çeşitli teknikler kullanarak yönlendirmek için bir yönetmen olarak hareket eder:

Katlama : Bu, kahramanın duygu ve davranışlarını canlandıran grubun bir üyesini içerir . Oyuncu, kahramanın düşündüğüne inandığını ya da neyi saklıyor göründüğünü söyleyecektir. Etkinlik, kahramanın içsel gerçekliği ile dış dünyanın gerçekliği arasında bir bağlantı oluşturur.

Yansıtma : Birey, izleyebilmesi için sahneleri, olayları ve konuşmaları canlandırırken diğerlerini gözlemler. Bu teknik, insanların bakış açısı kazanmalarına yardımcı olmak için veya birinin duygularını daha iyi anlamak için duygusal bir mesafeye sahip olması gerektiğinde faydalı olabilir.

Rol yapma : Bu teknik, bireyin hayatında bir stres veya çatışma kaynağı olan bir şeyi, genellikle belirli bir kişiyi veya nesneyi tasvir etmesini içerir .

Rol tersine çevirme : Bu teknik, kahramanın hayatında başka bir kişinin rolünü oynamasını, başka bir aktörün kahramanın rolünü oynamasını içerir. Bu, empatinin geliştirilmesine ve başka bir kişinin bakış açısının anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Soliloquy : Bu teknikte, kahramanın iç düşüncelerini ve duygularını izleyiciye anlatır. Bunun amacı, bireyin içsel duygu ve düşüncelerine dair daha fazla içgörü kazanmasına yardımcı olmak ve arınmayı teşvik etmeye yardımcı olmaktır .

Paylaşım Aşaması

Paylaşım aşaması daha sonra terapistin bireysel sürece yardım etmesini ve yüzeye çıkan duygu ve düşünceleri anlamasını içerir. Umut, bunun içgörü ve dönüşüme yol açmasıdır.

Bu aşama aynı zamanda gruptaki diğer kişilerin, kahramanın kendi deneyimlerini daha iyi anlamasına yardımcı olabilecek içgörülerini sağlamasını da içerir.

Psikodrama Neye Yardımcı Olabilir?

Psikodrama bir dizi farklı koşul için yardımcı olabilir. Kendi imajını, duygularını ve ruh hallerini etkileyen koşulları olan insanlar için yararlı olabilir. Yardımcı olabileceği bazı koşullar veya sorunlar şunları içerir:

Psikodrama, şizofreni ve madde kullanım bozukluğu gibi durumların tedavisinde de kullanılmıştır .

Çift Terapisi
Çift Terapisi

Psikodramanın Faydaları

Araştırmalar, psikodramanın bir dizi potansiyel fayda sağlayabileceğini öne sürüyor:

Araştırmalar, psikodramatik terapinin artan bir yeterlilik ve öz yeterlilik duygusuna yol açabileceğini düşündürmektedir . Travmanın daha iyi anlaşılmasına ve çözülmesine katkıda bulunabilir.

Diğer bir faydası ise psikodramanın çok çeşitli uygulamalara sahip olmasıdır. Bireyin ihtiyaçlarına ve durumuna bağlı olarak uyarlanabilir. Bireylere yardım etmek için kullanılmasına ek olarak, iş, öğretim, yönetim, eğitim ve din gibi çeşitli ortamlarda da kullanılmıştır.

Psikodrama, diğer psikoterapi yaklaşımlarıyla da bütünleştirilebilir. Bazı araştırmacılar psikanaliz , davranışçı terapi , oyun terapisi, hipnoterapi , aile terapisi, grup terapisi ve Gestalt terapisi ile birlikte kullanılabileceğini öne sürmüşlerdir .

Genellikle birkaç seans boyunca kullanılsa da, bazı araştırmalar psikodramanın tek seanslık kısa bir müdahale olarak fayda sağlayabileceğini öne sürüyor.

Psikodramanın Etkinliği

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, bazı kanıtlar psikodramanın yararlılığını desteklemektedir. 7 Etkinliğini destekleyen araştırmalardan bazıları şunları içerir:

Travma yaşamış ergenleri inceleyen bir çalışma, psikodrama kullanımının güvenlik duygularını, benlik imajını ve baş etme becerilerini geliştirmek için yardımcı olduğunu bulmuştur.

Yeme bozukluklarının tedavisinde psikodramanın kullanımını inceleyen bir başka çalışma, bu terapi yaklaşımının insanların kişisel deneyimlerinin duygusal, bilişsel ve davranışsal yönlerini bütünleştirmesine yardımcı olduğunu buldu. Araştırmacılar psikodramanın yeme bozukluklarının tedavisinde değerli bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna vardılar.

2020’de yapılan bir araştırma, ergenlerle psikodrama kullanımının sosyal becerilerde ve yaşam doyumunda önemli gelişmelere yol açtığını buldu.

Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan bir başka 2020 araştırması , travma odaklı psikodramanın travma sonrası stres bozukluğunun (PTSD) tedavisinde yardımcı olabileceğini öne sürdü . Psikodrama tedavisi alanlar TSSB semptomlarında %25 azalma gösterdi.

Düşünülmesi gereken şeyler

Psikodramanın popülaritesi artarken, etkisini gösteren çok fazla araştırma olmadığının farkında olmak önemlidir. Potansiyel faydalarını ve kullanımlarını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Psikodrama seanslarına katılan insan grubu içinde güven ve mahremiyetin önemini dikkate almak da önemlidir. Deneyime uygun kişilerin taranması ve seçilmesi esastır, ancak bu hem maliyetli hem de zaman alıcı olabilir.

Psikodrama seansları ayrıca duygusal olarak zorlayıcı olabilir ve bazıları bu formatı rahatsız edici veya tetikleyici bulabilir . Bir kişinin geçmişinden zor sahneleri canlandırmak, yoğun veya zor duyguları yeniden ortaya çıkarabilir, bu nedenle bazı insanlar daha iyi hissetmeye başlamadan önce kendilerini daha kötü hissettiklerini görebilirler.

Psikodrama Nasıl Başlanır?

Psikodrama denemekle ilgileniyorsanız, ilk seansınız sırasında neler bekleyebileceğinizi bilmek yardımcı olabilir. Seans sırasında, terapistinizin grup içinde güven ve uyum oluşturmaya yardımcı olmak için tasarlanmış ısınma egzersizleriyle başlamasını bekleyin.

Kahraman veya katılımcı olmanıza bağlı olarak, kendi hayatınızdan veya grubunuzdaki başkalarının hayatlarından sahneler oynuyor olabilirsiniz. Canlandırma tamamlandıktan sonra deneyimle ilgili kendi düşüncelerinizi paylaşmanız istenebilir.

Paylaşmayı unutma :)